Nakliye Operasyon Denetimi
Bu çalışmanın amacı özellikle Tehlikeli Madde Nakliyesi yapan şirketlerin SQAS türü denetimlere hazırlanmaları. Şirket içinde Sağlık – Emniyet – Çevre ve Güvenlik konularında, operasyonlara bağlı bir sistemin kurulmasıdır.
Bu hizmet SEÇ-G kurallarına uyan nakliyeci arayan ve bunu denetletmek için arayış içinde olan işveren firmalara verildiği gibi Operasyonlarını SEÇ-G kurallarına uygun olarak yapmak isteyen Nakliye şirketleri için kılavuz hazırlamak, konu hakkında personellerini eğitmek için verilmektedir
 
Genel Tanım, Kural ve Uygulamalar
1. Liderlik ve sorumluluk düzeyi (iletişim, sorumluluk ve yetki paylaşımı, hedefler, seç performans takipleri, entegrasyon vb. gibi)
2. Risk analizleri ve risk yönetimi(sistem nedir, yetkili ve sorumlular kimlerdir, rolleri, paylaşım, işle entegrasyon, gibi)
3. İnsan kaynakları, eğitim, davranışlar (işçi işveren ilişkisi, roller sorumluluklar, işe alma prosesi, eğitim gereksinimi nasıl belirleniyor, hangi eğitimler veriliyor, ne sıklıkta, nasıl ölçümleniyor, alkol, uyuşturucu politikaları vb. gibi)
4. Taşeronlar ve üçüncü şahıslarla çalışma(eğer var ise seçim, değerlendirme sistemi, kontratlar, sorumluluklar, roller, ...)
5. İşyeri tasarım ve inşası(yerel ve seç kurallarına uyum, denetleme ve kalite kontrol, proje yönetimi, altyapı gereksinimleri, …)
6. Operasyonlar ve bakım programları(iş başlamadan evvel yapılan kontroller, seç ve yerel kanunlara uyum, bakı onarım prosedürleri, koruyucu sistemler, atık yönetimi, kalite kontrol, ..)
7. Değişim yönetimi (risk analizleri, prosedürler, eğitim, geçici ve kalıcı değişim politikaları)
8. Bilgi kaynakları ve belgeleme(personel kayıtları, kayıt tutma sistemi, …)
9. Toplum ve hissedarlarla ilişkiler(iletişim beklentiler, halkla ve kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkiler)
10. Kriz yönetimi(Planlar, roller, sorumluluklar, tatbikatlar, gözden geçirmeler)
11. Kaza analizleri ve kaza önleme(analiz yöntemleri, paylaşım, belgeleme, alınan dersler, …)
12. Müşteri ilişkileri ve ürün(ürün bilgi formları(MSDS), acil durum planları, personel, iş alanı teknik analizleri, …)
13. Performans, kalite ve gelişme(performans belirleyicileri, kalite kontrol planları, denetim metotları, gelişmenin nasıl sağlandığı)