Enerji üretim tesislerinde yağ ve yakıt kaçakları

Fosil Yakıttan Enerji Üretimi
Sıvı yakıtla çalışan enerji santralleri jeneratörleri beslemek için yakıt tanklarına sahiptirler. Katı yakıt veya doğal gaz ile çalışan santrallerde ise start-up ve yedek yakıt olarak sıvı yakıtlar bulundurmaktadırlar. Bu sebeple tüm elektrik santralleri yağmur suyu drenaj hatlarında soğutma suyu hatlarında ve kondenserler de kaçak yağı izlemelidirler.
 
Sıvı Yakıt Depolama Tanklarının izlenmesi
Leakwise ID-223 Oil Sheen Detektörleri yakıt ve yağmur suyu toplama kolektörlerine, tank parkı içinde ya da yakınında yer alan separatör / interseptörlere yerleştirilebilirler. Tüm bu alanlar gerek emniyet gerekse çevre koruma için izlenmesi gereken yerlerdir. Leakwise sensörleri toplama çukurlarının drenaj vanalarının kontrol edilerek sızıntını yağmur suyu kanalına drenaj edilmesini engellemek için kullanılabilirler. Bu sayede sadece içinde Yağ / Yakıt barındıran sular arıtma tesisine yönlendirilerek tesisin arıtma maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olacaktır.
Daha fazla bilgi için Leakwise “Yerüstü Akaryakıt tankları” ve “Yüzer Çatılı Akaryakıt Tankları” bilgi notlarını inceleyebilirsiniz.
 
Seperatör ve Su Arıtma tesisi çıkışı Yağ tespiti
Çevre yetkilileri, seperatör ve arıtma sonrası deşarjda sadece birkaç PPM yağ bulunmasına izin verir. Çevrimiçi PPM monitörleri genellikle çok pahalıdır ve güvenilir değildir. Leakwise ID-223 Yağ / hidrokarbon detektörü bu tür sistemlere alternatif ya da yedek sistem olarak kullanılabilir. Çıkış suyunda belirlenen seviyeden (ayarlanabilir) fazla yağ / yakıt olması durumunda alarm vererek arıtma sisteminde bir arızanın oluştuğunu haber verir.
Daha fazla bilgi için Leakwise Uygulama Notu "Çevrimiçi PPM Monitör Alternatifi” sayfasına bakınız.
 
Soğutma Suyu Sistemlerinde Yağ İzleme
1.   Açık Soğutma Suyu Sistemleri; Leakwise ID-223 Oil Sheen Detektörleri eşanjörlerden kaynaklanan yağ kaçaklarını kanal boyunca, soğutma suyu alım ve atım ağızlarında belirleyebilir.
2.   Kapalı Soğutma Suyu Sistemleri; Kapalı devre soğutma suyu sistemlerinde izleme yapılacak ise bu kez ID-223 hatta bağlı by-pass hattına eklenmiş numune tankı içine tesis edilerek yapılabilir.
3.   Kondens suyunda yağ belirleme; Yüksek sıcaklıklı Kondens suyu tankına yerleştirilecek ID-223/HT (yüksek ısıya dayanıklı) ünitesi ile sızan yağ belirlenebilir. 
 
Drenaj Sistemlerinde Yağ belirleme
Yeraltı drenaj sistemlerine yakıt karışması sonucu oluşan buharlar patlama riski yaratır. Kaynak tarafına kanal içine yerleştirilecek ID-223 sensörü sayesinde kaçak oluştuğunda haberdar olunacaktır.
 
 
Hidroelektrik Santralleri
Hidroelektrik santralleri genellikle Temiz, çevresel olarak yüksek korumaya ihtiyaç duyan yerlerde kurulurlar. Bu santraller gerek enerji üretimi gerekse soğutma suyu hacmi açısından yüksek miktarda su kütlesine ihtiyaç duyarlar. Daha fazla bilgi için Leakwise “Hidroelektrik Santralleri” Bilgi sayfasına bakınız.
 
Soğutma Suyu havuzlarında yağ belirleme ve yağ tabaka kalınlığı ölçümü.
Soğutma suyuna türbin yataklarında kullanılan yağların kaçması mümkündür. Soğutma suyu toplama havuzlarına yerleştirilecek Leakwise ID-221 Oil Sheen Detektörleri soğutma suyunun göl ya da nehirlere verilmesi bu yağın belirlenmesi ve bu suretle temizlenmesine imkân tanır.
Eğer toplama havuzunda biriken yağ miktarı fazla ise ID-225 Yağ Tabaka Kalınlık Ölçüm sensörü kullanılarak elle ya da mekanik olarak kullanılan yağ sıyırıcıları aktive etmek için kullanılabilir.
 
Trafo Merkezlerinde Yağ Belirleme
Trafolar enerji üretim tesislerinin tamamlayıcı bir parçası olup yüksek miktarda soğutma amaçlı yağ ihtiva etmektedirler. Bu sebeple trafolardan oluşacak yağ kaçakları izlenmelidir.
Daha fazla bilgi için Leakwise “ Enerji Dağıtım” bilgi sayfasına bakabilirsiniz.
 
Gaz Türbinli Enerji Santralleri
Daha küçük ölçekli olan bu enerji santrallerinde yedek yakıt tanklarından, Türbin yataklarından, trafo merkezlerinden oluşabilecek yağ / Yakıt kaçaklarının izlenmesi çevre ve iş güvenliği açısından önemlidir.