İKİNCİL SINIRLAMA

İkincil Sınırlama
Önsöz:
Şu anda okumakta olduğunuz bu yazıyı hazırlamam için talep geldiğinde çok fazla düşünmeden olabilir dedim.
Yazıyı yazmaya başladığımda ise bir yöntem belirlemem gerekiyordu, bunlardan ilki Google Amcaya danışmak varsa birkaç Türkçe yoksa İngilizce kaynaklar bulmak bunların bir kısmını kopyala – yapıştır yöntemi ile almak, bir kısmına biraz yorum eklemek ve kaynakçada belirtmekti.
Diğer bir yöntem ise bu güne kadar edindiğim tecrübeleri paylaşmak İkincil Sınırlamanın ne olduğun tarif edip bunun avantajları hakkında farkındalı

Sel ve Çamur Temizliği

SEL VE ÇAMUR TEMİZLİĞİ
 
Küresel ısınmanın yanı sıra biz insanlar; dere havzalarının değiştirilmesi, hafriyatla doldurulması, inşaat çalışmaları sırasında duvar çekmek, eğim vermek gibi işlemlerin yapılmaması, kıyılarda plansız dolguların yapılması, betonlaşma gibi ekosisteme zarar vererek sel felaketine yol açan ihmaller dizisini yaratmaktayız.
Felaketlerin yaşandığı bölgelerde evleri işyerlerini su basmakta su çekildikten sonra balçık temizliği yapılmaya çalışılmaktadır.
“….

SINIRLAMA BARİYERLERİ HAKKINDA

Bu çalışmanın amacı mekanik sırlama ve toplama işlerinde kullanılan Bariyerler hakkında sizlere bir takım temel bilgileri sağlamak ve alımlarınızı doğru bir şekilde yapmanıza yardımcı olmaktır.
Zira bu ekipmanlar kaza anında kullanılacak ekipmanlar olup “çalışmama” gibi bir lüksleri yoktur. Bunlar ı Yangın Söndürme cihazları gibi düşünebilirsiniz bir yangın esnasında bastığınızda çalışmalılar ama biliyorsunuz ki her yangın söndürücüde her yangında kullanılamaz.

HİDROKARBON DETEKTÖRLERİ

Hidrokarbonlar Katı, Sıvı ve Gaz fazlarında olabilirler.
Yazımızın kapsamı sıvı fazındaki hidrokarbonlardır; bunlar içinde Bitkisel yağlar,  Petrolün rafinasyonu ve / ve ya sentetik olarak elde edilmiş yağlar ve yakıtlar, çözücülerdir.
Çevre üzerinde uzun süreli olumsuz etkileri olan bu kirleticilerin ortama çıkmaları durumunda patlama ve yangın riski bulunmaktadır.

TEHLİKESİZ ATIKLARIN İMHASI

Tehlikesiz atık olarak adlandırdığımız genelde ambalaj atıklarından oluşan atıklar normal koşullar altında geri dönüşüme tabi tutulurlar.

EKED / LOTO Eğitim Sunumu

EKED / LOTO Kilitleme/Etiketleme, bakım veya onarım çalışmaları gerçekleştirilirken endüstriyel makinelerin ve ekipmanların enerji kaynağını kapatmayı içeren planlı bir güvenlik prosedürüdür. Bu prosedür, çalışanları etkin durumdaki makinelerin veya elektriğin yarattığı risklerden korur.

Etiketle: Kilidin kimlik bilgisi ve kilidin makine ya da ekipmana takıldığı tarihi gösteren etiketin kilide eklenmesi anlamındadır.

Subscribe to RSS - blogs