Sel ve Çamur Temizliği

SEL VE ÇAMUR TEMİZLİĞİ
 
Küresel ısınmanın yanı sıra biz insanlar; dere havzalarının değiştirilmesi, hafriyatla doldurulması, inşaat çalışmaları sırasında duvar çekmek, eğim vermek gibi işlemlerin yapılmaması, kıyılarda plansız dolguların yapılması, betonlaşma gibi ekosisteme zarar vererek sel felaketine yol açan ihmaller dizisini yaratmaktayız.
Felaketlerin yaşandığı bölgelerde evleri işyerlerini su basmakta su çekildikten sonra balçık temizliği yapılmaya çalışılmaktadır.
“….

SINIRLAMA BARİYERLERİ HAKKINDA

Bu çalışmanın amacı mekanik sırlama ve toplama işlerinde kullanılan Bariyerler hakkında sizlere bir takım temel bilgileri sağlamak ve alımlarınızı doğru bir şekilde yapmanıza yardımcı olmaktır.
Zira bu ekipmanlar kaza anında kullanılacak ekipmanlar olup “çalışmama” gibi bir lüksleri yoktur. Bunlar ı Yangın Söndürme cihazları gibi düşünebilirsiniz bir yangın esnasında bastığınızda çalışmalılar ama biliyorsunuz ki her yangın söndürücüde her yangında kullanılamaz.

HİDROKARBON DETEKTÖRLERİ

Hidrokarbonlar Katı, Sıvı ve Gaz fazlarında olabilirler.
Yazımızın kapsamı sıvı fazındaki hidrokarbonlardır; bunlar içinde Bitkisel yağlar,  Petrolün rafinasyonu ve / ve ya sentetik olarak elde edilmiş yağlar ve yakıtlar, çözücülerdir.
Çevre üzerinde uzun süreli olumsuz etkileri olan bu kirleticilerin ortama çıkmaları durumunda patlama ve yangın riski bulunmaktadır.

TEHLİKESİZ ATIKLARIN İMHASI

Tehlikesiz atık olarak adlandırdığımız genelde ambalaj atıklarından oluşan atıklar normal koşullar altında geri dönüşüme tabi tutulurlar.

EKED / LOTO Eğitim Sunumu

EKED / LOTO Kilitleme/Etiketleme, bakım veya onarım çalışmaları gerçekleştirilirken endüstriyel makinelerin ve ekipmanların enerji kaynağını kapatmayı içeren planlı bir güvenlik prosedürüdür. Bu prosedür, çalışanları etkin durumdaki makinelerin veya elektriğin yarattığı risklerden korur.

Etiketle: Kilidin kimlik bilgisi ve kilidin makine ya da ekipmana takıldığı tarihi gösteren etiketin kilide eklenmesi anlamındadır.

Ulaştırma Sektöründe Yağ / Yakıt Kaçakları

Ulaştırma sektöründe hidrokarbonlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Yakıt ikmali, Bakım / Onarım ve normal günlük operasyonlarda yağ ve yakıt kaçakları oluşabilir 
Trenler: Tünellerin içinde ve Yeraltında bulunan tren ve metro hatlarında ortamdan sızan sular toplama havuzlarında birikir ve buradan dışarıya pompalanır ancak suyun içinde hidrokarbon tespit edilir ise bunun arıtma istasyonuna yönlendirilmesi gereklidir.

Yeraltı Sularında Temizlik ve İyileştirme İşleri

Leakwise Su Üzerinde Hidrokarbon / Yağ izleme sistemlerinin benzersiz özelliği aşağıda belirtilen durumlarda uzaktan ölçüm imkânı sağlamasıdır;
- Saha değerlendirmesi
- Geri kazanım ve temizleme kuyuları
- Kuyu kapatma 
Elde edilen veriler yerel olarak bağlantılı işlemcilerimizle uzakta bulunan veri kayıt edicilerine ya da bilgisayarlara uydu, hücresel telefon hatları ya da noktadan noktaya telsiz iletişimi ile yollanabilir.
 
Subscribe to RSS - blogs