Tank ve Boru Hatlarında Kullanılan Kaçak Detektör Sistemleri

BASINÇLI TANK KAÇAK DETEKTÖRLERİ:
Çift cidarlı tanklarda uygulanır.
Tank çapına göre değişik modelleri vardır DL330 modeli 3 metre çapa kadar olan tanklarda kullanılır.
Tek bir kaçak detektörü ile (iç ve dış tank arasındaki boş hacim 4 m³ aşmama kaydı ile birden çok tank manifold kullanılarak izlenir)
Kurulum için tank ara alanın boş olması sıvı olmaması gerekir.
Genel bilgi 
Detektör; pompa, basınçölçer, aşırı basınç salma valfi, sesli ve ışıklı alarm ekipmanlarından oluşmaktadır. Sistem üzerinde meydana gelen basınç değişiklikleri detektör tarafından algılanır, termal sebeplere bağlı basınç düşmeleri durumunda dâhili pompa çalışarak ara alandaki basıncı tekrar işletme basıncı seviyesine çıkarır.
Ancak kayıp büyürse ki bunun nedeni tankın iç yâda dış cidarındaki bir delinme olabilir; bu durumda basınç Alarm tetikleme değerine düştüğünde sitem sesli ve ışıklı alarm verir. Bu esnada pompanın sürekli olarak çalıştığı için depolanan sıvı ara alana kaçamaz ya da yer altı tanklarında olduğu gibi eğer dış cidar delinmiş ise yer altı suyu tank ara alanına giremez.
 
VAKUMLU TANK KAÇAK DETEKTÖRLERİ
Bu seçenekte tank ara alanında vakum yaratılarak izleme sağlanır bu sistem içinde antifrojen sıvı olan tanklarda da kullanılabilir. 
ÇİFT CİDARLI YER ALTI TANKLARI;
İki cidara arsında pompa vasıtası ile vakum (negatif basınç) oluşturulur. Gaz fazında kaçak olması durumunda hava ya da buhar tank arası boşluğa doğru emilecek ve sistem basıncı düşecektir. Çevresel faktörlerden kaynaklanan basınç düşüşleri sistem üzerindeki, pompa ile dengelenir ancak basınç düşüşü devam eder ve Alarm tetikleme basıncına kadar inilirse Akustik ve Optik alarm devreye alınacaktır. Sıvı fazında kaçak olması durumunda depolanan ürün ya da yer aştı suyu tank arasındaki boşluğa çekilecek, basınç düşecek, pompa çalışarak tekrar operasyon basıncına erişecektir.
Bir zaman sonra kaçan yakıt ya da yer altı suyu emilerek sıvı durdurma valfini kapatacak ve pompayı devre dışı bırakacaktır. Bu noktadan sonra ilave vakum yaratılamayacaktır
Alarm basıncına ulaşılınca alarm çalacaktır, ancak sistemde hala daha vakum olduğu için kaçan ürün çevreye karışmayacaktır.
 
BORU HATLARINDA KAÇAK DETEKTÖRÜ UYGULAMASI
Boru hatlarında kullanılan çift cidarlı boru tipine bağlı olarak basınçlı ve vakumlu sistemler kullanılabilir.
Basınçlı sistem;
Çift cidarlı boru alanı boru tipine bağlı olarak kuru hava ya da Azot ile basınçlandırılır. Kaçak detektörü üzerinde boru hattına doğrudan ya da çoklu boru hatlarında manifold ile bağlanan bir adet basınç hattı bir adet ölçüm hattı bulunur.
Boru ara alanına uygulanacak basınç miktarı boru içindeki basınçtan fazla olmalıdır ki iç cidarda bir delinme meydana gelirse boru içindeki sıvı dışarıya çıkamasın.
Bu sebeple değişik uygulamalar için değişik işletme basıncına sahip detektörler bulunmaktadır, seçim için lütfen bizimle irtibat kurunuz.
Detektör; pompa, basınçölçer, aşırı basınç salma valfi, sesli ve ışıklı alarm ekipmanlarından oluşmaktadır. Sistem üzerinde meydana gelen basınç değişiklikleri detektör tarafından algılanır, termal sebeplere bağlı basınç düşmeleri durumunda dâhili pompa çalışarak ara alandaki basıncı tekrar işletme basıncı seviyesine çıkarır.
Ancak kayıp büyürse ki bunun nedeni iç ya da dış cidarındaki bir delinme olabilir; bu durumda basınç Alarm tetikleme değerine düştüğünde sitem sesli ve ışıklı alarm verir. Bu esnada pompanın sürekli olarak çalıştığı için boru içindeki yakıt ara alana kaçamaz.
 
Vakumlu Sistem
Kaçak detektörü tarafından borular arasında ki boş alanda vakum oluşturulur.
Gaz kaçağı olması durumunda hava yâda gaz ara alana emilir sistemdeki negatif basınç kaybı olur. Küçük kaçaklar ya da ortama bağlı küçük değişiklikler sistemde buluna pompa tarafından yaratılacak vakum ile dengelenir. Basınç kaybı sürer ve alarm tetikleme basıncına ulaşılırsa optik ve akustik alarm devreye girer.
 
Sıvı kaçağı olması durumunda sıvı ya da yer altı suyu ara boşlukta emilir, basınç kaybı olunca sistem çalışarak tekrar vakum yaratır. Emilen yakıt yâda su sıvı durdurma valfına gelince valf kapanır ve pompa devre dışı bırakılır, alarm tetikleme basıncına ulaşılınca optik ve akustik alarm devreye girer.
 
Alarm çaldığı anda sistemde bulunan vakum değeri yüksek olduğu için ortama sızıntı olmaz.