Ulaştırma Sektöründe Yağ / Yakıt Kaçakları

Ulaştırma sektöründe hidrokarbonlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Yakıt ikmali, Bakım / Onarım ve normal günlük operasyonlarda yağ ve yakıt kaçakları oluşabilir 
Trenler: Tünellerin içinde ve Yeraltında bulunan tren ve metro hatlarında ortamdan sızan sular toplama havuzlarında birikir ve buradan dışarıya pompalanır ancak suyun içinde hidrokarbon tespit edilir ise bunun arıtma istasyonuna yönlendirilmesi gereklidir. Örneğin İngiltere demiryolu ağında yer alan bu tür tünellerde 44 adet Leakwise ID-221 hidrokarbon sheen detektörü 22 adet SLC-220 dijital sinyal işlemciye bağlı olarak 4 ila 8 metre derinliğindeki su haznelerine konumlandırılmıştır.
 
Havalimanları: 
Havalimanlarının işletme ve bakım alanlarından yüksek miktarda yağmur suyu toplanmaktadır. Uçaklara yakıt ikmali yapılması esnasın tankerlerden / uçaklardan sızan ve dökülen yağ ve yakıtlar yağmur suyu toplama kanallarına karışır. Bu sebeple drenaj sistemi üzerinde bulunan toplama havuzlarında hidrokarbon izlemesi yapılmalıdır. Havalimanlarında ayrıca yüksek kapasiteli yakıt depolama tankları bulunmaktadır, bu tank parklarında benzer şekilde izlenmesi gerekmektedir
 
Gemiler, Tersaneler ve Limanlar:
Gemiler, Tersaneler ve Limanlar Petrol sızıntılarının tespiti için sürekli olarak izlenmesi gereken alanlardır. Gemilerde bulunan balast tankları, yağlı suyun denize boşaltılmaması için, Limanlar yağ ve yakıt transfer işlemleri sırasında herhangi bir petrol sızıntısını hemen tespit etmek için izlenmelidir. Tersanelerde ise yapılan bakım işlemleri esnasında oluşabilecek sızıntıların yağmursuyu kanallarına ulaşmaması için izlenmelidir.
 
Otobüsler, Otomobiller:
Otoparklar, garajlar, otoyollar, benzin istasyonlarından oluşabilecek dökülme ve sızıntıların kanalizasyon sistemine erişme riski bulunmaktadır. Örneğin Teksas ulaşım sisteminde yer alan tünellerinin su toplama havuzlarında üç adet ID-223/2000 tipi hidrokarbon sensörü bir adet yerel SLC-220 işlemcisi ile birlikte çalışarak drenaj pompalarını kontrol etmektedir.