Araç - Servis Denetimleri

Nakliye operasyonunda kullanılan araçlar taşınan ürünün Niteliğine / Tehlike sınıfına bağlı olarak tasarlanmış formlarla yapılmaktadır.

Denetim formları İşveren firma ile üzerinde mutabık kalınan kıstaslara göre yapılmaktadır. Denetim kıstasları taşınan ürünün özellikleri, tehlike sınıfı, yasal sınırlamalar, dikkate alınarak belirlenmektedir.

Denetimler esnasında belirlenen hatalı ve / veya eksik uygulamalar ile bunların hangi suretle giderileceği sürücü ve / veya firma yetkilileri bildirilir ve gerekli raporlama yapılır.

Bildirilen eksik ve hatalı uygulamaların giderilmesini takiben araçlar tekrar denetlenir ve aracın anılan kıstaslara uygunluğunu belirtmek için ön camın sağ alt kısmına " Emniyetli Geçiş" pullu yapıştırılır.

Eğer istenirse habersiz olarak yapılan denetimlerle araçların belirlenen kıstaslara uygunluğunun devam edip, etmediği de gözlenebilmektedir.