Basınç tipi tank kaçak detektörü / Overpresure leak detector

Çift cidarlı tank ara alanı uygulamaya bağlı olarak kuru hava yada Azot ile sistem gereksimine göre basınçlandırılır. Kaçak detektörü üzerinde tanka bağlanan bir adet basınç hattı bir adet ölçüm hattı bulunur.

Tank ara alanına uygulanacak basınç miktarı iç tank yada boruda oluşan basıncın yada tank içinde depolanan sıvının yada varsa dış ortamdaki su tablasının yaratacağı hidrostatik basınçtan fazla olmalıdırki iç cidarda bir delinme meydana gelirse depolanan sıvı dışarıya çıkamasın yada dış cidar delinirse yeraltı suyu ara alana giremesin.

Bu sebeple değişik uygulamalar için değişik işletme basıncına sahip detektörler bulunmaktadır, seçim için lütfen bizimle irtibat kurunuz.

Detektör; pompa, basınç ölçer, aşırı basınç salma valfi, sesli ve ışıklı alarm ekipmanlarından oluşmaktadır. Sistem üzerinde meydana gelen basınç değişiklikleri detektör tarafından algılanır, termal sebeplere bağlı basınç düşmeleri durumuda dahili pompa çalışarak ara alandaki basıncı tekrar işletme basıncı seviyesine çıkarır.

Ancak kayıp büyürse ki bunun nedeni tankın iç yada dış cidarındaki bir delinme olabilir; bu durumda basınç Alarm tetikleme değerine düştüğünde sitem sesli vce ışıklı alarm verir. Bu esnada pompa sürekli olarak çalıştığı için depolanan sıvı ara alana kaçamaz yada yer altı tanklarında olduğu gibi eğer dış cidar delinmiş ise yer altı suyu tank ara alanına giremez.