Gizli Takip
Bu çalışmanın amacı daha önceki aşamalarda denetlenerek standartları yükseltilmiş bir araç ve donanımı kullanan ve yaptığı iş ve bu işin SEÇ gerekleri hakkında eğitilmiş olan sürücünün bunları uygulayıp, uygulamadığının kontrol edilmesidir.
"Gizli Takip"  yükleme noktası, yol ve teslimat mahallerinde yada bunların bir kısmında işveren firma ile üzerinde mutabık kalınan kıstaslara uygun olarak yapılmaktadır. İstendiği takdirde takipler esnasında video kamera kayıtları da yapılmaktadır.
Takip esnasında tutulan kayıtlar,  "Access Data Base" programında hazırlanan bir yazılımda depolanmakta ve gerek sürücü tarafından anlaşılacak gerekse üst yönetime özet bilgi sağlayacak raporlar bu yazılım tarafından üretilmektedir.
Gizli takip çalışmaların ödül – ceza programları ile desteklenmesi sürücü ve operatörlerin kurallara uygun davranış alışkanlıkları geliştirmelerinde faydalı olmaktadır.
Aşağıdaki dosyada yol denetimleri için hazırlanmış örnek sürücü karnesini görebilir, sürücünün zaman içindeki davranış değişikliklerini izleyebilirsiniz.