EKED - LOTO Asma kilit Seçenekleri
Bu kategoride yer alan asma kilitler LOTO – EKED uygulamaları için geliştirilmiştir.
Değişik anahtar seçenekleri bulunmaktadır; anahtarlar 5 ya da 6 silindirli olduğu için bir asma kilitte aynı anahtar olma ihtimali milyonda birdir. Asma kilitler farklı anahtarlarla, ya da aynı anahtarla temin edilebilir; bu seçenekte aynı anahtar tüm kilitleri açabilmektedir. 
Master anahtarlı düzende kullanılan asma kilitlerin hepsi farklı anahtara sahip olmasına karşın yani her çalışan sadece kendi kilitlediği asma kilidi açabilirken Yönetici olarak atanan kişi tüm kilitleri açan bir anahtar sahibidir.
Bir benzer uygulamada iki seviyeli Master anahtarlı uygulamadır; birden fazla ekibin olduğu durumlarda her ekip farklı anahtarlı bir asma kilit setine sahiptir, her ekibin kilitlerini açan ve o ekip başında yer alan bir ana anahtar ve en üstteki yöneticinin tüm kilitleri açabilecek bir anahtarı mevcuttur.
Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz.


 

Ürünler