Kilitleme LOTO - EKED Ekipmanları
MEKANİK RİSK KİLİTLERİ; Mekanik tehlikelerin sınırlanması için kullanılırlar bunlar; ezilme, sıkışma, doğrama, kesme ve ayırma, dolanma ve sarma, içine çekme ve kapma, itme, delme, sürtünme ve ovalama, yüksek basınçlı sıvıların püskürmesi, parça fırlaması olarak sayılabilir. Size sunduğumuz ürünler bakım ve onarım esnasında bu risklerin kontrol altına alınmasını sağlar.
 
ELEKTRİK RİSK KİLİTLERİ; Elektrik tehlikeleri; elektrik kontağı, elektrostatik yükler, Işıl radyasyon ya da işlemler, örneğin püskürme, erimiş parçalar, kısa devre sonucu oluşan kimyasal reaksiyonlar, aşırı yükler vb.  Elektriksel cihazlara gelebilecek harici etkiler olarak sayılabilir. Size sunduğumuz ürünler bakım ve onarım esnasında bu risklerin kontrol altına alınmasını sağlar.
 
KİLİTLEME VE ETİKETLEME TALİMATLARI; İş Güvenliği açısından bakım ve onarım öncesi tüm enerji kaynaklarının kesilmesi ve uygun ekipmanlar kullanılarak kilitlenmesi gerekmektedir. Uygulamanın başarılı olması için bu aşamada ve tekrar enerji verilmeden önce yapılması gereken kontroller önem taşımaktadır.
Personele verilecek eğitimler çok önemlidir, bunun ötesinde yan kısımda gördüğünüz KİLİTLEME - ETİKETLEME talimatları ile bu sürecin yoruma yer bırakmadan ne şekilde yerine getirileceğini görsel ve yazılı olarak belirlenmesi yoruma bırakmayacak şekilde uygulanılacak yöntemi belirler. Bu talimatlar daha sonra İSG Uzmanız tarafından belirli periyotlarda gözden geçirilmeli, herhangi bir kaza yaşanması ya da makine üzerinde ya da makineye enerji sağlayan kaynak ve hatlarda yapılması muhtemel tadilatlardan sonra derhal gözden geçirilmelidir.
 
Bizler size bu talimatların hazırlanması ve eğitimler konusunda profesyonel birikimlerimiz ve A sınıfı iş güvenlik uzmanlarımız ile yardımcı olabiliriz.
 
KAZASIZ BİR DÜNYA İÇİN; Korkun, Varsaymayın, Azımsamayın, Üşenmeyin, Güvenmeyin, Hürmet edin, Konuşun ve Okuyun,
 

Alt Kategoriler