EKED / LOTO Eğitim Sunumu

EKED / LOTO Kilitleme/Etiketleme, bakım veya onarım çalışmaları gerçekleştirilirken endüstriyel makinelerin ve ekipmanların enerji kaynağını kapatmayı içeren planlı bir güvenlik prosedürüdür. Bu prosedür, çalışanları etkin durumdaki makinelerin veya elektriğin yarattığı risklerden korur.

Etiketle: Kilidin kimlik bilgisi ve kilidin makine ya da ekipmana takıldığı tarihi gösteren etiketin kilide eklenmesi anlamındadır.

Ulaştırma Sektöründe Yağ / Yakıt Kaçakları

Ulaştırma sektöründe hidrokarbonlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Yakıt ikmali, Bakım / Onarım ve normal günlük operasyonlarda yağ ve yakıt kaçakları oluşabilir 
Trenler: Tünellerin içinde ve Yeraltında bulunan tren ve metro hatlarında ortamdan sızan sular toplama havuzlarında birikir ve buradan dışarıya pompalanır ancak suyun içinde hidrokarbon tespit edilir ise bunun arıtma istasyonuna yönlendirilmesi gereklidir.

Yeraltı Sularında Temizlik ve İyileştirme İşleri

Leakwise Su Üzerinde Hidrokarbon / Yağ izleme sistemlerinin benzersiz özelliği aşağıda belirtilen durumlarda uzaktan ölçüm imkânı sağlamasıdır;
- Saha değerlendirmesi
- Geri kazanım ve temizleme kuyuları
- Kuyu kapatma 
Elde edilen veriler yerel olarak bağlantılı işlemcilerimizle uzakta bulunan veri kayıt edicilerine ya da bilgisayarlara uydu, hücresel telefon hatları ya da noktadan noktaya telsiz iletişimi ile yollanabilir.
 

Enerji üretim tesislerinde yağ ve yakıt kaçakları

Fosil Yakıttan Enerji Üretimi
Sıvı yakıtla çalışan enerji santralleri jeneratörleri beslemek için yakıt tanklarına sahiptirler. Katı yakıt veya doğal gaz ile çalışan santrallerde ise start-up ve yedek yakıt olarak sıvı yakıtlar bulundurmaktadırlar.

Jeneratör Tank ve Yakıt tesisatı kaçak kontolü

Enerji kesintilerine karşı yedek bir sistem olarak kullanılan jeneratör ve jeneratör gurupları genelde sıvı yakıtlarla çalışmaktadır. 
Genelde sistem ana yakıt tankı, günlük yakıt tankı, dolum noktası ile ana tank arasında, ama tankla günlük tank arasında yer alan boru hattı ve günlük tank ile jeneratör arsında yer alan yakıt ve dönüş hattından oluşmaktadır. Kot farkı olması durumunda tank çıkışlarında pompalar bulunmaktadır.
 
Bu sistemde akaryakıt kaçakları tanklarda, boru hatlarında ve pompalarda oluşabilir.

Akaryakıt İstasyonlarında Petrole bağlı Çevre Kirliliği

Günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen akaryakıt istasyonları yeraltı depolama tankları, tanka doldurmakta kullanılan ofset dolum boru hatları ve tanklardan pompalara yakıtı sevk eden hatlarda meydana gelebilecek kaçaklar sebebiyle çevre, insan sağlığı ve güvenliği için risk yaratmaktadır.
 
Akaryakıtların özgül ağılıkları sudan hafif olduğu için su üzerinde yüzerler. Yeraltı tanklarında meydana gelebilecek bir kaçak yerçekiminin etkisi ile yeraltı su tabakasına erişir ve bu tabaka üzerinde hareket eder.

İZMİR'DE ALARM

Keşke olmasaydı bu daha duyduğumuz ikinci olay; ilki Kleopatra Plajı idi.

Ya duymadıklarımız?

Yağmur Suyu Drenaj Kanalı / Kleopatra Plajı

2 Ocak Tarihli Cumhuriyet Gazetesi web sitesinde bir haber gördüm.
“ANTALYA’nın Alanya ilçesindeki ünlü Kleopatra Plajı’na yağmur suyu drenaj kanalı aracılığıyla sızan fuel-oil kirliliğe neden oldu. Sızıntının belediyeye ait yüzme havuzundaki ısıtma sistemi arızasından kaynaklandığı belirlendi.
Alanya merkezindeki ünlü Kleopatra Plajı’nda yağmur suyu drenaj kanalından denize akan sıvı, ağır kokuya neden oldu.
Subscribe to RSS - cves's blog