Şişme Bariyer bariyer dökülme kontrolü perde silindirik petrol dökülmelerine müdahale çevre ekipmanları
Petrol Sınırlama Bariyerleri:
Bir dökülme olduğunda en önemli şey dökülmeyi en kısa zamanda sınırlamaktır, eğer bunu yapabilirseniz çevre tahribatını ve temizleme masraflarını asgari düzeyde tutabilirsiniz.
 
Müdahale Bariyerlerini iki ana gurupta inceleyebiliriz;
Çit tipi bariyerler
Perde tipi bariyerler
Bariyerlerin seçimi tamamen su yapısına bağlıdır, bunu düzenleyen ana standartlar OPA90 ve ASTM F1523'dür.
Denizcilik Müsteşarlığının konuyla ilgili olarak yayınladığı 2009/6 sayılı genelgede de mendirek içi ve dışı olarak kullanılacak bariyerlerin ebatsal değerlerini bulabilirsiniz.
 
Çok genel olarak; Çit tipi denilen bariyerler sadece akıntının olmadığı, rüzgârın etkilemediği yerlerde, sakin sularda, mendirek içlerinde, göllerde kullanılır. İki tekne arasında “U” ya da “J” pozisyonlarında çekilerek petrol toplama işlemlerinde kullanılamazlar. İçlerinde sünger, gevşek malzeme bulunanlar, dikişli olanlar zaman içinde su alırlar ve batarlar.
Isıl kaynaklı olmaları, üst kısımda gergi halatı olması, alttaki zincirin iyi bir şekilde galvanizlenmiş olması, zincirlerin koruma amaçlı çinko anotlu olmaları ve burulmamaları için her iki elemanın boylarının orantılı olması gerekmektedir.
 
Eğer bariyerleri açık denizde ya da denize açık bir yerde kullanacaksanız, yani kullanacağınız yerde akıntı, rüzgar var yada bariyerleri iki tekne arasında çekerek döküntüyü toplayacaksanız “PERDE” tipi olarak adlandırılan ya “Silindirik Dolu Kesit” ya da “Şişme Bariyerler” kullanmalısınız.
Şişme bariyerler hafif ve tambur üzerinde depolandıklarından gemi üzerinde kolaylıkla taşınabilirler.
Silindirik dolgu tip bariyerler ise tambura sarılamadıklarından konteynerda depolanırlar dolayısıyla sahil ve yakın sahil uygulamaları için daha uygundurlar.

Ürünler